Publicatie vanzare 1408/2015

DOSAR EXECUTARE NR.: 1408/2015

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ

Nr. 4/06.06.2016

 

 Noi, Tudor Florentina, executor judecătoresc în cadrul Biroului Executorului Judecătoresc “Tudor Florentina, cu sediul social în Municipiul Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 12C, judeţul Giurgiu, având C.I.F.-RO25808053, în conformitate cu dispozițiile art. 839 alin. 1 din Codul de procedură civilă,

 

V Ă  A D U C E M   L A  C U N O Ş T I  N Ţ Ă

 

că în data de 30.06.2016, ora 900, va avea loc la sediul B.E.J. “Tudor Florentina situat în Municipiul Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 12C, judeţul Giurgiu, vânzarea la licitaţie publică a imobilului – situat în municipiul Giurgiu, str. Tineretului, bl. 203, sc. A, et. IV, ap. 18, județul Giurgiu, apartament compus din 2 camere și dependințe, în suprafață de 38,93 mp și balcon, în suprafață de de 3,64 mp, cu 2/125 cote părți comune și 2/125 cote teren, fiind înscris în CF 31469-C1-U13, având număr cadastral 31469-C1-U13, aflat în proprietatea debitorului BEZEDE MONICA (fostă Cicoș), cu domiciliul în municipiul Giurgiu, str. Tineretului, bl. 203, sc. A, et. 4, ap. 18, județul Giurgiu, care datorează creditorului CICOȘ DUMITRU, cu domiciliul în municipiul Giurgiu, Bdul Daciei, bl. 31, sc. B, et. 2, ap. 22, județul Giurgiu, suma de 42.865 lei conform titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 4951/27.11.2014, pronunțată de Judecătoria Giurgiu, în dosar nr. 6716/236/2013, definitivă prin neapelare și suma de 6.734,76 lei reprezentând cheltuieli de executare, conform Încheiere nr. 1408/2015.

Prețul de începere a licitaţiei este de 42.483,75  lei.

Prețul a fost redus cu 25%, conform art. 845 alin 8 din Codul de procedură civilă.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului sunt invitaţi să-l aducă la cunoştinţă executorului judecătoresc, în scris, până la data vânzării la licitaţie.

Persoanele fizice sau juridice care doresc să cumpere imobilul trebuie să depună la sediul B.E.J. ”Tudor Florentina, pâna la termenul fixat pentru vânzarea la licitatie, oferte de cumpărare însoţite de dovada achitării unei cauţiuni reprezentând 10 % din preţul de începere al licitaţiei care va fi consemnată la C.E.C. Bank sau orice unitate bancară pe numele şi la dispoziţia Birou Executor Judecătoresc ”Tudor Florentina, cu mentiunea “Cauţiune licitaţie referitor dosar de executare nr. 1408/2015”.

Prezenta publicaţie de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispozițiile art. 839 din Codul de procedură civilă și afişată la sediul Biroului Executorului Judecătoresc la data de 06.06.2016, al Primăriei Giurgiu, la locul unde se află imobilul și la Judecătoria Giurgiu. De asemenea în condițiile art. 35 alin 2 din Legea nr. 188/2000, republicată, publicitatea vânzării imobiliare s-a făcut și prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării silite ținut de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești.

Modul de stabilire a prețului de adjudecare conform art. 846 alin. 8 din Codul de Procedură Civilă, ,,(...) La acest termen, licitația va începe de la prețul de 75% din prețul de vpornire al primei licitații. Dacă nu se obține prețul de începere al licitației și există cel puțin 2 licitatori, la același termen, bunul va fi vândut la cel mai mare preț oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de la care începe licitația (...)”.

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

Tudor Florentina