PUBLICATIE DE VANZARE 57/2015

DOSAR EXECUTARE NR. 57/2015

Data: 29.06.2020

 

 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

 

       Subscrisul Birou Executor Judecătoresc ”Tudor Florentina’’, cu sediul social în municipiul Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 12 C, județul Giurgiu, reprezentat prin executor judecătoresc Tudor Florentina, în conformitatecu dispozițiile art. 839 alin. 1 din Codul de procedură civilă, aducem la cunoștință generală, că în data de 22.07.2020, ora 900, va avea loc la sediul B.E.J. Tudor Florentina, din municipiul Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 12 C, județul Giurgiu, vânzarea la licitație publică a imobilelor:

- teren extravilan în suprafață de 750 mp, situat în comuna Găneasa, județul Ilfov, fiind înscris în CF nr. 54024 a comunei Găneasa, având număr cadastral 172, la prețul de 3.089,25 lei

         - teren extravilan în suprafață de 5.000 mp, situat în comuna Găneasa, județul Ilfov, T23, P73/15, fiind înscris în CF nr. 53747 a comunei Găneasa, având număr cadastral 53747, la prețul de 20.224,50 lei.

          Bunurile imobile sunt proprietatea debitorului COMUNA GĂNEASA, cu sediul social în comuna Găneasa, str. Ștefan cel Mare, nr. 34, județul Ilfov, care datorează creditorului SC EXPERT STRATEGY SRL (fostă SC Stema Incorso SRL), cu sediul social în municipiul Sibiu, str. Ioan Albabei, nr. 16, ap. 4, județul Sibiu, suma de 54.352,60 lei reprezentând penalități de întârziere, calculate conform Încheiere din data de 11.07.2019, urmând a se calcula penalități de întârziere în valoare de 1% pe zi de întârziere începând de la data de 12.07.2019 și până la data de 19.03.2020, conform titlului executoriu reprezentat de Sentința Civilă nr. 5456/26.09.2014, pronunțată de Judecătoria Sibiu, în doarul nr. 14099/306/2014, irevocabilă.

                Prețul de pornire al licitației pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 750 mp, este de 3.089,25 lei, reprezentând 75%, din  prețul la care a fost evaluat imobilul de către expert tehnic judiciar ing. Oancea Paștin Viorel. În conformitate cu dispozițiile art. 846 alin. 8 din Codul de procedură civilă, dacă nu se obține prețul de 3.089,25 lei și există cel puțin doi licitatori, la același termen de licitație – 22.07.2020, ora 900 , imobilul va fi vândut la cel mai mare preț oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 4.119 lei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de 3.089,25 lei iar prețul de pornire al licitației pentru imobilul teren extravilan în suprafață de 5.000 mp, este de 20.224,50 lei, reprezentând 75%, din  prețul la care a fost evaluat imobilul de către expert tehnic judiciar ing. Oancea Paștin Viorel. În conformitate cu dispozițiile art. 846 alin. 8 din Codul de procedură civilă, dacă nu se obține prețul de 20.244,50 lei și există cel puțin doi licitatori, la același termen de licitație – 22.07.2020, ora 900 imobilul va fi vândut la cel mai mare preț oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 26.966 lei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de 20.224,50 lei.

                Sarcini: începerea urmăririi silite imobiliare în dosarul de executare nr. 57/2015 al B.E.J. ”Tudor Florentina”.

                Toți cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil sunt invitați să-l aducă la cunoștință executorului judecătoresc, în scris, până la data vânzării la licitație.

Invităm pe toți cei care vor să cumpere imobilul scoas la licitație publică, să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop prin publicație și până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. Potrivit dispozițiilor art. 839 alin 1 din Codul de procedură civilă, persoanele care vor să cumpere la licitație sunt obligate să depună până la termenul stabilit pentru vânzare, o cauțiune reprezentând 10% din prețul de începere al licitației, în contul de consemnare RO75RZBR0000060013080463 deschis la Banca Raiffeisen S.A. – Sucursala Giurgiu, la dispoziția executorului judecătoresc. Dovada consemnării va fi atașată ofertei de cumpărare, ce va cuprinde prețul și condițiile de plată. Termenul limită pentru depunerea ofertei de cumpărare însoțite de dovada consemnării este ziua premergătoare licitației, cu excepția ofertelor de cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere a licitației, care poate fi depuse inclusiv în ziua licitației.

Prezenta publicație de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispozițiile art. 839 din Codul de procedură civilă și afișată astăzi 29.06.2020, la sediul B.E.J. Tudor Florentina, urmând a se afișa și comunica, conform dispozițiilor Codului de Procedură Civilă.

Prezenta publicație de vânzare conține un număr de o pagină.

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

    Tudor Florentina