PUBLICATIE DE VANZARE 497/2019

DOSAR EXECUTARE NR. 497/2019

Data: 29.06.2020

 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

 

                Subscrisul Birou Executor Judecătoresc ”Tudor Florentina’’, cu sediul social în municipiul Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 12C, județul Giurgiu, reprezentat prin executor judecătoresc Tudor Florentina, în conformitatecu dispozițiile art. 839 alin. 1 din Codul de procedură civilă, aducem la cunoștință generală, că în data de 22.07.2020, ora 1100va avea loc la sediul B.E.J. Tudor Florentina, din municipiul Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 12C, județul Giurgiu, vânzarea la licitație publică a imobilului situat în comuna Ghimpați, sat Copaciu, județul Giurgiu, - teren intravilan în suprafață de 250 mp, pe care se află o casă de locuit din paiantă cu 6 camere, în suprafață de 100 mp și anexe gospodărești, în suprafață de 28 mp, fiind înscris în C.F. nr. 32746 a comunei Ghimpați, având număr cadastral 32746, aflat în proprietatea debitorului OTEOTEOC ION, cu domiciliul în comuna Ghimpați, sat Copaciu, județul Giurgiu, care datorează creditorului DANILA VIOLETA, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet de Avocat Mitran Mirel Gabriel, înmunicipiul București, str. Dr. Constantin Istrati, nr. 28, sector 4, reprezentată prin av. Mitran Mirel Gabriel, conform Împuternicire Avocațială nr. B nr. 4963529/16.10.2019, suma de 4.800 euro și 1.104 lei, conform titlului executoriu reprezentatde Decizia Civilă nr. 8/10.01.2019, pronunțată de Tribunalul Giurgiu, în dosarul nr. 7602/236/2015, definitivă, precumși cheltuieli de executare, stabilite până la data prezentei, conform Încheiere nr. 497/2019, executare silită care a fost încuviințată de către Judecătoria Giurgiu, conform Încheiere nr. 6905/23.10.2019, pronunțată de Judecătoria Giurgiu, în dosarul nr. 14926/236/2019.

                Prețul de pornire al licitației este de 22.956 lei, reprezentând 75% din prețul la care a fost evaluat imobilul de către expert tehnic judiciar Oancea Paștin Viorel.

                În conformitate cu dispozițiile art. 846 alin. 8 din Codul de procedură civilă, dacă nu se obține prețul stabilit pentru bunul imobil și există cel puțin doi licitatori, la același termen de licitație – 22.07.2020, ora 1100imobilul va fi vândut la cel mai mare preț oferit, dar nu mai puțin de 30 % din prețul de pornire al primei licitații și anume de 30.608 lei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de stabilit pentru bunul imobil scos la vânzare.

                Toți cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil sunt invitați să-l aducă la cunoștință executorului judecătoresc, în scris, până la data vânzării la licitație.

Invităm pe toți cei care vor să cumpere imobilul scoas la licitație publică, să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop prin publicație și până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. Potrivit dispozițiilor art. 839 alin 1 din Codul de procedură civilă, persoanele care vor să cumpere la licitație sunt obligate să depună în contul de consemnare RO75RZBR0000060013080463 deschis la Banca Raiffeisen S.A. – Sucursala Giurgiu, la dispoziția executorului judecătoresc, până la termenul stabilit pentru vânzare, o cauțiune reprezentând 10% din prețul de începere al licitației, dovada consemnării fiind atașată ofertei de cumpărare.

Prezenta publicație de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispozițiile art. 839 din Codul de procedură civilă și afișată astăzi 29.06.2020, la sediul B.E.J. Tudor Florentina, urmând a se afișa și comunica, conform dispozițiilor Codului de Procedură Civilă.

Prezenta publicație de vânzare conține un număr de o pagină.

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

  Tudor Florentina